Witaj Społeczniku!

Zaproszenie na Galę Programu Społecznik

Społeczniczki i Społecznicy, z przyjemnością  zapraszamy  na Galę Programu Społecznik, która odbędzie się w dn. 7 grudnia w Szczecinie, o godzinie 17:30 w Operze na Zamku w Szczecinie, ul. Korsarzy 34. Galę uświetni występ zespołu PECTUS. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 1 grudnia oraz wskazanie liczby uczestników telefonicznie: 91 44 19 135 lub na adres e-mail:

Read More

Zapraszamy do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

Do 24 września br. organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego (czyli m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe) mogą wziąć udział w trwających konsultacjach dokumentu pt. ,,Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Zawiera on m.in. zapisy o najważniejszych kierunkach współpracy między samorządem na szczeblu regionalnym,

Read More

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 2/ZP/SPOŁ/2021 z dnia 12.08.2021r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 2/ZP/SPOŁ/2021 , którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego: Miasto Świnoujście,

Read More

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym nr 2/ZP/SPOŁ/2021

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert w postepowaniu uzupełniającym na usługę społeczną, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego: Miasto Świnoujście, powiaty:

Read More

Działasz? Skorzystaj! Wsparcie działalności dla organizacji w regionie

Jeśli Państwa organizacja jest w trakcie (albo już po) realizacji projektu w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021, ma ochotę oraz energię na więcej działań i potrzebuje wsparcia informacyjnego – zachęcamy do korzystania: 1) Ze wsparcia doradczo-konsultacyjnego świadczonego dla organizacji z całego regionu przez Pracownię Pozarządową z Koszalina, która realizuje zadanie ,,Zachodniopomorskie Centrum Wpierania Organizacji

Read More

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– REGIONALNE INICJATYWY OBYWATELSKIE nabór II na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy rankingowe II naboru na rok 2021 w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich z podziałem na zasięg regionalny i powiatowy, które otrzymały dofinansowanie w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. lista wniosków zakwalifikowanych do

Read More

Projekty zarekomendowane przez Radę Młodzieży WZ II nabór na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy projekty, które uzyskały rekomendacje Rady Młodzieżowej Województwa Zachodniopomorskiego: SUBREGION A EKO – Społeczni. Program zaangażowania ekologicznego młodzieży Fundacja Akcja Serducho, Szczecin Model United Nations 2021 Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Regionalny  turniej badmintona młodzieży szkolnej Stowarzyszenie „Nasze Warszewo”, Studencki6pack Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Żelechowa SUBREGION B Roślinny mural jest EKO

Read More

Podpisywanie umów w ramach II naboru na rok 2021

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. rozpoczynamy podpisywanie umów. Poniżej przedstawiamy wykaz załączników, które należy dołączyć do umowy : – KRS/wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/wpis do ARIMR ( KGW) -podpisany wniosek – również przez członków grupy nieformalnej ( jeżeli dotyczy) – statut/regulamin – za zgodność z oryginałem. – załącznik 1a potwierdzenie złożenia wniosku Proszę nie drukować

Read More

Listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych w ramach II naboru na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania Mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych  II naboru na rok 2021  z podziałem na subregiony w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. SUBREGION A Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION

Read More